Login panel

Prijava

Prijavite se, registrovani korisnici uživaju brojne pogodnosti...

Usluge

Usluge koje pružamo registrovanim korisnicima su: download, provjera garancije, help-desk...

Login formaZaboravili ste šifru?

Niste korisnik? Postanite!

Isporuka HP opreme u BH Telecom

Nakon što je u postupku javnog nadmetanja od strane BH Telecoma izabran za najpovoljnijeg ponuđača, PING je u ugovorenim rokovima izvršio kvalitativnu i kvantitativnu isporuku HP opreme u vrijednosti od preko 600 hiljada KM.

  • picture
  • picture
  • picture
  • picture
  • picture
  • picture
  • picture