BILLING


PARIS Billing

PARIS Billing pruža napredne funkcionalnosti za podršku u procesu prodaje i obračuna usluga u oblastima snabdjevanje električnom energijom, vodom i drugim energentima, zatim za isporuke komunalnih usluga, toplotne energije, odnosno u svim djelatnostima gdje je potrebno masovno generisanje računa na osnovu raznih vrsta i parametara obračuna.

Implementirajući automatske procese PARIS Billing uveliko smanjuje greške koje se mogu pojaviti u procesu obračuna i fakturisanja usluga. Pruža napredne funkcionalnosti za podršku prodaji za različite scenarije i metode tarifiranja, kao i za kreiranje fleksibilnih konfiguracija obračuna usluga, kako po cijenama, tako i po strukturi.  Mogu se pokriti svi tarifni slučajevi, što je posebno bitno kod targetiranja korisničkih grupa ili pojedinačnih korisnika, a jednostavnim ažuriranjem elemenata obračuna organizacija može brzo odgovoriti zakonskim ili poslovnim zahtjevima za izmjenom tarifa.  Svakom korisniku, fizičkom ili pravnom licu, se pridružuje jedno ili više obračunskih mjesta, a za svako obračunsko mjesto se pridružuju vrste obračunskih usluga sa pripadajućom tarifnom grupom i tarifnim paketom.

Sistem je visoko pouzdan i skalabilan, te ga je moguće integrisati sa postojećim internim i eksternim aplikacijama i sistemima za očitanja.

SOEE

SOEE je integrisano softversko rješenje za podršku poslovima obračuna i naplate električne energije. Rješenje sprovodi konzistentno vođenje registara kupaca/potrošača, mjernih mjesta, mjernih uređaja, organizaciju posla očitanja, izvedbu mjera prema kupcima, te generisanje bogatog skupa izvještaja.

SOEE omogućava

Jednostavno prilagođavanje promjenama uslova poslovnog okruženja (poreske stope, promjene tarifnika, ...)
Kvalitetne, brze i konzistentne izvještaje o poslovanju na svim nivoima upravljanja
Bogat skup logičkih kontrola rezultata očitanja, sposobnih da ukažu na razna „sumnjiva“ stanja

Osobine

Intergacija svih podsistema
Zajedničko jezgro (šifarnici)
Intuitivan korisnički interfejs

Sigurnost i zaštita

Zaštita podataka od neovlaštenog pristupa realizirana je razvijenim sistemom rola, koje omogućavaju preciznu kontrolu prava pristupa svakog pojedinačnog operatera i referenta, zavisno od konkretnog posla koji obavlja u sistemu SOEE. 
Upravljanje ovim pravima se vrši na nivou servera baze podataka, a kontrola pristupa se vrši na nivou servera kao i na nivou klijenta. 

Sistem je snabdjeven vlastitim modulom za kreiranje backup kopije podataka, koja se zasniva na standardnim Oracle backup mehanizmima.