POSLOVNA INTELIGENCIJA

Informacioni sistemi poslovne inteligencije (BI –„Business Intelligence“) su pojam koji podrazumijeva skup aplikacija, tehnologija i alata koji imaju za cilj da omoguće pristup i analizu poslovnih informacija u svrhu pružanja podrške poslovnom odlučivanju.

Osnovni motivi i pokretači za uvođenje i implementaciju ovih sistema bi se mogli sažeti u slijedećem: sistemi poslovne inteligencije integrišu podatke iz više različitih izvora, odnosno poslovnih aplikacija, pružajući jedinstven pogled na poslovanje na svim nivoima u organizaciji i nudeći jedinstveno mjesto za praćenje najbitnijih pokazatelja poslovanja (KPI), svakodnevno poslovanje nameće menadžmentu obavezu da svoju operativu podrži sa informacijama u realnom vremenu, bez obzira da li je to određivanje cijena, odlučivanje u vezi odnosa sa korisnicima i sl., sistemi poslovne inteligencije su zasebni sistemi sa vlastitom bazom podataka i mehanizmima transformacije podataka iz različitih resursa, što rješava svakodnevne probleme sa kvalitetom podataka u poslovnim aplikacijama, ali i progresivno rastućom količinom istih. Podaci se mogu izvesti u različite formate, tako da npr. korisnici Excel tabela ne moraju trošiti svoje vrijeme na generisanje i prikupljanje podataka, već ga isključivo koriste za analize i projekcije.

Informacioni sistem poslovne inteligencije se u osnovi sastoji od tri međusobno povezane i integrisane cjeline, i to: skladište podataka („datawarehouse“) sa ETL mehanizmom (E–ekstrakt podataka,T– transformacija,L–učitavanje podataka), BI server koji omogućava da se podaci sa fizičkog nivoa predstave na logičkom i prezentacionom nivou koji daje pogled na podatke sa strane poslovnih procesa, te je stoga blizak poslovnoj strani i omogućava jednostavnu analizu i kreiranje izvještaja, BI aplikacije sa metrikama, izvještajima, radnim pločama, alatima za kreiranje izvještaja i pokazatelja, alatima za analizu, izvoz podataka itd.

PING usluge i rješenja na području sistema poslovne inteligencije:

  1. Implementacija rješenja poslovne inteligencije po zahtjevu i potrebama korisnika.
  2. Implementacija Oracle BI aplikacija
  3. Implementacija gotovih PING aplikacija poslovne inteligence (primjer je bMIND – BI rješenje za bankarsko poslovanje)

Za razvoj sistema poslovne inteligence PING koristi Oracle i Microsoft tehnologiju.

Laptop_Mockup_03.png