SISTEMSKA RJEŠENJA

Operativni sistemi i virtualizacijska rješenja

Poslovanje u modernom dobu je uveliko naslonjeno na informaciono – tehnološke resurse firme, i to prvenstveno na serversku infrastrukturu koja pruža obezbjeđuje podršku za poslovanje u obliku pružanja servisa kao što su poslovne aplikacije, internet povezivanje, komunikacija, dijeljenje sadržaja, sigurnost podataka itd.

U tom pogledu, odabir odgovarajuće sistemske platforme - serverskih operativnih sistema, je jedna od najvažnijih odluka.

Usko povezano sa odabirom serverskih operativnih sistema je i odabir virtualizacijskih rješenja. Kao štoje poznato, virtualizacija donosi brojne pogodnosti u savremenom poslovanju, i to kroz smanjenje troškova, povećanje pouzdanosti i iskorištenosti, jednostavno upravljanje, sigurno testiranje  i rapidnu instalaciju sistema, aplikacija itd.Međutim, da bi se te pogodnosti ostvarile potrebno je prevashodno voditi računa o odnosu uloženog i dobivanog u kratkom i dugom roku.

Odabir odgovarajučih serverskih operativnih sistema i virtualizacijske platforme nije lagan zadatak i zavisi od mnogo faktora, kao što su:

Da li postoji specifična aplikacija i/ili baza podataka koja će se izvršavati na serveru?
Da li ona zahtjeva odgovarajući operativni sistem?
Da li je podržan i certificiran sistem od strane proizvođača opreme?
Da li je virtualizacijsko rješenje podržano od strane proizvođača softvera?
Koji faktori imaju najveći uticaj na izbor (podržan softver, sigurnost, skalabilnost, pouzdanost)?
Koji nivo podrške nam je potreban?
Jednostavnost za korištenje, prijateljski interface i slično.


PING ima jedinstveno iskustvo i ekspertizu u radu sa vodećim platformama, kao što su za operativne sisteme: Linux, Windows Serveri i Unix sistemi, odnosno na polju virtualizacijskih rješenja: VMWare, Microsoft Hyper-V Server i Oracle Virtual Maschine.

Kod odabira platforme prvenstveno se vodimo poslovno-tehnološkim potrebama korisnika, a ne preferencijom određene tehnologije. Slijedom toga korisniku prezentiramo sve prednosti i pogodnosti, kao i povezane troškove u vezi sa izborom platforme, a sve u cilju maksimiziranja povrata na investiciju (ROI) i smanjenja ukupne cijene koštanja rješenja u dugom roku (TCO).

Nadzor i upravljanje IT infrastrukturom

Nadzor i upravljanje IT infrastrukturom(„IT Infrastructure and Operations Management“) u praksi najčešće podrazumijeva implementaciju specijaliziranog softvera za nadzor i upravljanje kompletnom informacionom infrastrukturom (servera, radnih stanica, sistema za pohranu podataka, mrežne opreme, baza podataka, aplikacija, servisa...), sa jednog mjesta u realnom vremenu.

Prednosti za korisnika:

Uvođenje rješenja za nadzor i upravljanje IT infrastrukturom ima za cilj smanjenje operativnih troškova za IKT, koji za operativne aktivnosti održavanja iznose i preko 60% budžeta. Implementacijom ovakvih rješenja, IT odjel će također moći više svog vremena posvetiti projektima od poslovnog značaja za organizaciju.
Moderno poslovanje zahtjeva visoku dostupnost sistema i servisa (24x7) i, bez obzira na veličinu organizacije, ovo postaje jedan od primarnih zahtjeva za IT odjel. Automatizacijom nadzora i upravaljanja IT infrastrukturom, postiže se proaktivni pristup u pogledu praćenja performansi i dostupnosti servisa, a IT osoblje biva obaviješteno o potencijalnim problemima prije nego što se isti i dogode.
Dodatni razlozi su i potrebe za usklađenosti sa zakonskom regulativom koja za određene djelatnosti, privredne i vladine organizacije, postaje obavezna. Tu se najprije misli na IT sigurnosne standarde, ali i na „Asset Management“, odnosno upravljanje softverskom infrastrukturom (licencama).

Korisnici najčešće posjeduju kompleksnu IT infrastrukturu, te se implementacija ovakvih rješenja najčešće odvija u više faza, a u skladu sa prioritetima korisnika. Izbor odgovarajučeg rješenja za nadzor i upravljanje se donosi na osnovu više kriterija:

U kojem obimu je potrebno vršiti nadzor i upravljanjeIT infrastrukturom, odnosno da li se želi pokriti samo određeni, za korisnika bitan segment (data centri, aplikacije, mreža, klijentska infrastruktura i sl.) ili cjelokupan IT sistem.
Omjer funkcionalnostii cijene koštanja rješenja.
Kompatibilnost i podrška za proizvode različitih proizvođača,te različite standarde i protokole.,
Akumulirano znanje i preferencije korisnika za određenu tehnologiju.

PING ima dugogodišnje iskustvo u implementaciji sistema za nadzor i upravljanje IT infrastrukturom. Partneri smo sa svjetski renomiranim proizvođačima ovih rješenja, što nam omogućava da zajedno sa korisnikom odaberemo i implementiramo odgovarajuča rješenja,vodeći računa o povratu na investiciju i proširivosti u budućnosti.