Upravljanje rizicima i otkrivanje prevara u sistemima elektronskog bankarstva

Objavljeno:  07.06.2017
Objavljeno:  07.06.2017
Fraud_detection.jpg

Na našem posljednjem događaju kojeg smo organizovali sa kompanijom HID Global govorili smo na temu „Idealnog balansa sigurnosti“, te kako se sigurno i ugodno prijaviti na servise bilo kada, bilo gdje, s bilo kojim uređajem. Sadržaji sa tog događaja su danas relevantniji nego ikad. Opasnosti vezane za digitalna plaćanja i online servise rastu u obimu, ali i u pogledu vrsta prijetnji. Pored maliciozno vođenih napada sve su češće prevare zasnovane na „phishing“ i metodama socijalnog inženjeringa, pokušaji zloupotrebe aplikacija, zaobilaženje aplikativno poslovne logike i ograničenja.

Ovim putem želimo da Vam predstavimo jedinstveno rješenje slijedeće generacije kompanije HID Global za otkrivanje prevara i cyber prijetnji (Fraud and Cyber Threats Detection) koje je u mogućnosti da detektuje tradicionalne i moderne prijetnje kojima su izloženi sistemi elektronskog bankarstva, transakcioni sistemi i osjetljive aplikacije.

Nekoliko je razloga zašto koristiti HID Global Threat Detection rješenje:

  • mogućnost da otkrijete „bezprimjerne“ prijetnje („zero-day banking malware“, preuzimanje računa, „phishing“, lažne transakcije, BOTs itd.)
  • autentikacija korisnika uz pomoć verifikacije biometričkih karakteristika ponašanja (algoritam za kreiranje profila na osnovu korištenja uređaja i aplikacija)
  • identifikacija prevara koje su u toku, a prije nego što novac zaista bude prebačen
  • može biti korišten da podrži rizikom baziranu višefaznu autentikaciju
  • može biti korišten od strane marketing timova za pregled korištenja servisa i aktivnosti korisnika
  • podržava obavezujuća pravila i preporuke izdate od Europske Centralne Banke
  • donosi analizu prijetnji i globalnu inteligentnu mrežu (fraud analyst and global intelligence network) kao dio rješenja 

PING je dugogodišnji partner i implementator rješenja kompanije HID Global za tržište Bosne i Hercegovine. Kao nezavisni proizvođač softvera ova rješenja smo integrisali u vlastite softverske proizvode.

Za više informacija o samim proizvodima i rješenjima možete nas kontaktirati na broj telefona +387 33 262 550 ili na e-mail: prodaja@ping.ba